فیلم

د عید مبعث د شپې دعا (دویمه حصه)
په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا په باره کښې بیان شوې دي
د مبعث اختر
په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا په باره کښې بیان شوې دي
د مبعث اختر
په دی فایل کښې د مبعث اختر په باره کښې بیان شوې دي
د عید مبعث د  شپې دعا ( دریمه حصه )
په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا بیان شوې دی
د عید مبعث د  شپې دعا (څلورمه حصه)
په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا بیان شوې دی
عشره مبشره(دریمه برخه)
په دی فایل کښې د عشره مبشره د حدیث سند ا او دلالت لحاظ نه بررسی شوی دا
عشره مبشره(دویمه  برخه)
په دی فایل کښې د لسو بهشتی کسانو ذکر شوې دې چې عشره مبشره باندې مشهور دی او د عشره مبشره د حدیث سند او دلالت جهت نا بررسی شوی دا
عشره مبشره(لومړۍ برخه)
په دی فایل کښې د لسو بهشتی کسانو ذکر شوې دې چې عشره مبشره باندې مشهور دی
د پیغمبر اکرم ص  شهادت  او دفن
پ دی فایل کښې د پیغمبر اکرم ص شهادت او د رحلت په باره کښې بیان شوې دې او هغه کسانو په باره کښې ذکر شوی دې چې د پاک رسول ص د قبر په واخت موجود وو
اهل بیت علیهم السلام د امام خمینی رح له نظره
په دی فایل کښې د اهل بیت ع فضیلت د امام خمینی رح له نظره د قرآن او احادیثو او عقلی دلیلونو په رڼا کښې بیان شوي دا چي اهلبیت ع په انبیاء ع باندې فضیلت لری
په دی فایل کښې پیغمبر اکرم ص د بعد د اصحابو حالات بیان شوي دې چې آیا په خپل ایمان باقی پاتې وو او ک نا ایمان نا ی اړون کړې وو
په دی فایل کښې د لسم په ورځۍ عزاداری په باره کښۍ وینا شوی دا چي داغه عزاداری تاریخ کا اوګورو نو پته به اولګی چي د لسم ورځې ماتم د نن او د صبا خبره نه دا بلکه د ډیره مخکښۍ داغه عزاداری شروع شوی دا او اوس کۍ هم د لسم ورځي عزاداری کیګی
په دی فایل کښې د سقیفه لنډه پژندګولی او د هغی اندرونی او بیرونی حالات بیان شوی دی چۍ اهلسنت هغی په باره کښې څه نظر لری
په دی فایل کښې د عبدالله بن سبا ژوند او عقیدي په باره کښې بیان شوې دې
عبدالله بن سبا (لومړۍ برخه)
په دی فایل کښې د عبدالله بن سبا ژوند او عقیدي په باره کښې بیان شوې دې
په دی فایل کښې د ابن ابی الحدید مختصر ژوند لیک او د شرح نهج البلاغه خصوصیاتو بیان شوی دۍ او امیرالمومنین علی ع فضایل په دی کتاب کښې بیان شوی دی

پاڼې