فرق

د حَرّې واقعه
د 63 هجري قمري کال د ذي الحجې به اتويشتمه نېټه يعنې په 61 ه . ق کال کښې د حضرت امام حسېن (ع) له پاڅونه دوه کاله پس د حَرّې واقعه رامنځته شوه. په دغه کال د مدينې منورې خلقو چې د معاويه د زوی يزيد له ظلم او فساد څخه پوزې ته راغلي وو د هغۀ لاس پوسې حاکم مروا