د این ابی الحدید شرح نهج البلاغه ته لنډ نظر(لومړۍ برخه)

په دی فایل کښې د ابن ابی الحدید مختصر ژوند لیک او د شرح نهج البلاغه خصوصیاتو بیان شوی دۍ