دشمنان اسلام

شمالی کوریا
د ایرنا د راپور په اساس، شمالی کوریا نن د امریکا ګواښونو ته له پام پرته، یو نوئ توغندئ وآزمایه.