اهل بیت ع

دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات (وړومبنې حصه)
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
حضرت زهراء
اللہ تبارک وتعالی مور او پلار باندې د اولاد یو حق دا ګرځولې چې يو ښه نوم ورله وټاکې. زمونږ پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم خپلې لور باندی \" فاطمہ \" نوم اېښودلې وو۔ چې معنا يې ...
حضرت زهرا سلام الله علیها د حدیث قدسی په رڼا کښې
حضرت زهرا سلام الله علیها د حدیث قدسی په رڼا کښې
حضرت زهرا سلام الله علیها يوه ډير قدر منه ميرمنه ده. د هغې بي بي د نیکمرغه زوکړې ...
 معصومین علیهم السلام
په دې فایل کښې حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره په باره کښې بیان شوی دی
په دی فایل کښې د علی علیه السلام د بیعت مسئلې په یاره کښې بیان شوې دي چي آیا پیغمبر اکرم ص د بعد حضرت علی ع له خلفاؤ بیعت کړې وو او که نه؟
دی فایل کښې حدیث قرطاس په باره کښې بیان شوې دې
په دی فایل کښې پیغمبر اکرم ص له مرګه وروسته ورځو په باره کښې بیان شوې دی
په دی فایل کښې د نهروان جګړې په باره کښې بیان سوي دې چې خوارج د پیغمبر سیرت باندې وو یا امیرالمومنین علی علیه السلام
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
د امام حسین علیه السلام د پاڅون هدف او مقصد څه وو.
آیا د امام حسین علیه السلام پاڅون صحیح وو؟ آیا د امام حسین علیه السلام قیام نبوی سنت سره مخالفت دې؟
دی فایل کښې د اهل بیت ع عصمت په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د شیعیانو دندې او ذمه دارانې د امام عصرعج په لور بیان شوی دی
12687 دی فایل کښې شفاعت په باره کښې بیان شوي دي چي د قیامت په ورځ به اهلبیت علیهم السلام شفاعت کوی
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت مودت) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت تطهیر) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات
دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات

پاڼې