امام زمان (عج)

د دوہ سوہپينځه پنځوسم هجری قمري کال د شعبان د مياشتې د پينځلسمې په سهار، د امام حسن عسکری عليه السلام په کور کې يو پاک ماشوم نړۍ ته سترګې رڼې کړې چې د نبوت او امامت د کورنۍ د سترګو تور او او د بشريت تر ټولو لوے ژغورونکی دے . دهغۀ نوم د خپل نيکۀ نوم
امام زمان عج ظهور د قرآنی آیاتونو په رڼا کښې
په قرآن کښې ډير داڅې آیتونه شته چې هغې تر اوسه تحقق نه دې پیدا کړې، که څه هم هغه د يوې واقعه او پيښه سره مربوط دې او خپل شان نزول لرې خو چې کله د غه آیتونو ته مونږ غور او فکر کوو نو په دې نتیجه رسو چې دا آیتونه سره د دې چې خپل شان نزول لرې او يوې پېښه او
 د امام د ظهور نه وړاندې عمومی نښې
دا خبره په ټولو ښکاره ده چې د نجات ورکوونکې باره کښې ټول ادیان عقیده لرې او ټولو پرې خبرې کړې خو څه رنګ چې دا عقیده مذهب جعفری بیان کړې دا رنګ په واضح الفاظو يو دین او یو مذهب نه د بیان کړې. حتی چې کله مونږ دا بحث عيسایانو سره مطرح کړو نو ځواب يې راکړو چې