امام هادی علیه‌ السلام

د امام علی نقی عليه السلام شاګردان
سره له دې چې د ظلم او ساډوبۍ فضا له امامه د استفادې امکان ډير کم کړې ؤ خو د امام ځينو ليوالو او مينه والو له خپل ظرفيت سره سم له امامه فيض حاصل کړ. شيخ طوسي(رح) د امام هادي عليه السلام د راويانو شمير 185 تنه ښودلي دی چې په دغو کښې ځينې ځلاندې څيرې دا دې: