حدیث

د مباهلې په حقله د امام علي (ع) وېنا
حضرت امام علي (ع) د صحابه کرامو (رض) په اجتماع کښې د خپل ځان او د خداے د ګران رسول (ص) د نورو اهلبېتو (ع) د عظمت د بيانولو په حقله په يوه وېنا کښې وفرمايل: اے خلقو! زۀ تاسو ته د خداے پاک قسم درکوم چې ايا ستاسو ترمېنځ د مور په رحم کښې د خداے ګران رسول (ص)