حضرت علی ع

UMTSOGOLERI PA MBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI AKUYENERA KUKHALA NDANI
UMUMU TIKULONGONSOLELANA NKHANI YOKHUDZA MTSOGOLERI WA PAMBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.W … KOMANSO NDI UBWINO OKHALA NDI MTSOGOLERI MU DZIKO KAPENA MU MU SOCIETY NDITHU.
kusegula kwa Kheibar 2
KUKUMANA KOYAMBA KUSUGULA KHEIBAR
Mu ulaliki muli kulongonsloledwa ndithu nkhani ya kuti pali anthu anthu ena