UPAMWAMBA WA IMMU ALIE A.S POYANG,ANA MA UMBONI OSIYANA SIYANA.

MUKAFUK NDU WATHU MU MCHISLAMU NDI WOTI MUNTHU AMENE ANALI OPHUDZILA IUMIPAMBUYO PA MTUMIKI WAMWLILA NDI ALIE A.S KOMANSO MUNTHU AMENE ANALI OPEDZELEKA PA CHILUNGAMO KOMANSO NDI AMENE ANALI MUNTHNU OKONDA IKUPEMPHELA KWAMBIRI NDITHU KOMANSO NDI MNTHU MMO

MUKAFUK NDU WATHU  MU MCHISLAMU NDI WOTI MUNTHU AMENE ANALI OPHUDZILA IUMIPAMBUYO PA MTUMIKI WAMWLILA NDI ALIE A.S KOMANSO MUNTHU AMENE ANALI OPEDZELEKA PA CHILUNGAMO KOMANSO NDI AMENE ANALI MUNTHNU OKONDA IKUPEMPHELA KWAMBIRI NDITHU KOMANSO NDI MNTHU MMODZI AMENE ANALI NDI KUMUOPA MULUNGUI KWAMBIRI NDITHU.