NDI ZOTHEKANSO KUUKA PAMBUYO POTI PA IFA NDITHU .

KWA ALLAH PALIBE CHOBVUTA KUKA KWA AKUFA CHIFUKWA UMOYO WATHU WU ULI MMANJA MWA ALLAH MWINI WAKEYO NDITHU.

 KWA ALLAH PALIBE CHOBVUTA KUKA KWA
AKUFA  CHIFUKWA UMOYO WATHU WU ULI MMANJA MWA ALLAH MWINI WAKEYO NDITHU.