KUPEMPHA KWA MUNTHU ANAMWALILA KODI NDI SHIRKI KWA ALLAH

KODI MU7 DZINA LA AKUBANJA MTUMIKI NDI SHIRK KWA ALLAH KODI ? KUNENA MU CHILUNGAMO NDITHU KUTI KUPEMPHA KWA ALLAH SI KOLENSEDWA NDITHU . UMBONI NDI OTI OR ANA MNENERI YAAAQUUBI ANAPEMPHA CHIKHULULUKO KWA ABAMBO AKE AMENE ANALI YAAQUUBI NDITHU.KUTANTHAU

KODI MU7 DZINA LA AKUBANJA MTUMIKI NDI SHIRK KWA ALLAH KODI  ? KUNENA MU  CHILUNGAMO NDITHU KUTI KUPEMPHA KWA ALLAH SI KOLENSEDWA NDITHU  . UMBONI NDI OTI OR ANA MNENERI YAAAQUUBI ANAPEMPHA CHIKHULULUKO KWA ABAMBO AKE AMENE ANALI YAAQUUBI NDITHU.KUTANTHAUDZA KUTI KUPEMPHA MU DZINA LA MTUMIKI SIKOLENSEDWA NDITHU. KOMA OSAPEMPHA KUDZELA KUTI NDI MULUNGU NDI HARAAMU   NDITHU