CHIFUKWA ANALUDZA ALIE PA NTHAWI IMENE AMAFUNA KU MPANGA CHIPONGWE MKADZI WAKE FATIMAH ZZAHARA ?

CHIPEMBEDZO CHA CHISILAMU SICHINGAKWELE CHIFUKWA CHA LUPANGA NDITHU KOMANSO NDI NKHONDO NDITHU.

CHIPEMBEDZO CHA CHISILAMU SICHINGAKWELE
 CHIFUKWA CHA LUPANGA NDITHU  KOMANSO NDI NKHONDO NDITHU.