ABDULLAH BUNU SABAA ANALI NDANI KODI ?

ABDULLAH ANALI MU MYUDAH SANALI MSILAMU KOMANSO SANALI SHIA AYI NDITHU ANALINSO MPEKI WA MA HADITHI NDITHU.