MGWILIDZANO WABWINO PA SOCIETY NDIN MU MCHIPEMBEDZO

MGWILIDZANO NDI WA BWINO PA DZIKO LAPANSI NDITHU. KOMANSO NDI PA GULUNSO GWILIDZANO NDI OFUNIKILA KWAMBIRI ZEDI NDITHU POPANDA NSANKHO NDITHU

MGWILIDZANO NDI WA BWINO  PA DZIKO LAPANSI NDITHU. KOMANSO NDI PA GULUNSO GWILIDZANO NDI OFUNIKILA KWAMBIRI ZEDI NDITHU  POPANDA NSANKHO NDITHU