KUPEMPHELELA CHINA CHAKE POSAKHALA MULUNGU MMODZI NDI KOLENSEDWA NDITHU KAPENA KUTI SHIRKI NDITHU.

NDITHUDI KUGWADILA PONSAKHALA ALLAH AMENE ALI MMODZI YEKHA NDI KULENSEDWA PA MANSO PA ALLAH NDITHU , KOMANSO ANGAKHALE KUPELEKA ULEMU KWAMBIRI KWA CHOLENGEDWA CHA MULUNGU NDIKULENDWANSO NDITHU .

 NDITHUDI  KUGWADILA  PONSAKHALA ALLAH  AMENE ALI MMODZI YEKHA NDI KULENSEDWA PA MANSO PA ALLAH NDITHU , KOMANSO ANGAKHALE KUPELEKA ULEMU KWAMBIRI KWA CHOLENGEDWA  CHA MULUNGU  NDIKULENDWANSO NDITHU .