MCHISLAMU SI CHA NKHONDO AYI , MCHISILAMU NDI MTENDELE NDITHU .

NGATI PALI ANTHU AMAYAMBINSA NKHONDO MCHISILAMU KUBVALA ZA USILAMU AMENE SI ASILAMU KOMA ABVALA DZINA LA USILAMU CHIFUKWA MTUMIKI SAMAYAMBINSA NKHONDO OLO PANG,ONO POMWE NDITHU.

NGATI PALI ANTHU AMAYAMBINSA NKHONDO MCHISILAMU KUBVALA ZA USILAMU  AMENE SI ASILAMU KOMA ABVALA DZINA LA USILAMU CHIFUKWA MTUMIKI SAMAYAMBINSA NKHONDO OLO PANG,ONO POMWE  NDITHU.