عرفان اسلامی

UPAMWA WA MAPEMPHELO A SWALATI (MAPEMPHELO A KA NSANU PA TSIKU )
NDI MAPEMPHELO ANJI AMENE ALI APAMWAMBA OTI MUNTHU AZIGWADILA MULUNGU WAKE ?