فرق

ABDULLAH BUNU SABAA  ANALI NDANI KODI ?
ABDULLAH ANALI MU MYUDAH SANALI MSILAMU KOMANSO SANALI SHIA AYI NDITHU ANALINSO MPEKI WA MA HADITHI NDITHU.