سوال و جواب

KUPEMPHELELA CHINA CHAKE  POSAKHALA MULUNGU  MMODZI  NDI KOLENSEDWA NDITHU  KAPENA KUTI  SHIRKI NDITHU.
NDITHUDI KUGWADILA PONSAKHALA ALLAH AMENE ALI MMODZI YEKHA NDI KULENSEDWA PA MANSO PA ALLAH NDITHU , KOMANSO ANGAKHALE KUPELEKA ULEMU KWAMBIRI KWA CHOLENGEDWA CHA MULUNGU NDIKULENDWANSO NDITHU .