د قرآن کریم اړونه او تحریف

دی فایل کښې د قرآن مجید د اړونه په باره کښې بیان شوې دې او داغه په کښې ثابت شوی دی چې په قرآن کښې د شیعهیانو او د څنه اهل سنتو په نیژدې تحریف نه ده شوې
نښلكچه
دوتنه 10300-f-pashto.mp459.81 MB