نبوت (دوشتمه برخه)

په دی فایل کښې نبوت عامه او نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي

په دی فایل کښې نبوت عامه او نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي

نښلكچه
دوتنه 11369-f-pashto.mp447.5 MB
اشتراک گذاری: 

Add new comment

Fill in the blank.