Zodabwitsa zomwe zidachitika pambuyo pakuphedwa Imam Husain(a) 4

Zodabwitsa zomwe zidachitika pambuyo pakuphedwa Imam Husain(a) 4

وقال عباس بن محمد الدوري ، عن يحيى بن معين : حدثنا
 جرير ، عن يزيد بن أبي زياد ، قال : قتل الحسين ولي أربع عشرة سنة ، وصار الورس الذي كان في عسكرهم رمادا واحمرت آفاق السماء ونحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النيران .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 434 – 435 و تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، ج 2 ، ص 305 و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 313 و تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 5 ، ص 15 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 230.
Yazid bin  Abi Ziyad  adanena  kuti:  nthawi  yomwe  Husain  adaphedwa   ndidali  ndi  zaka  zokwana  khumi  ndi  zinayi, nthawi  imeneyi  zidali  zoti  zomera  zamtundu  wa waras zomwe  zidali   mu gulu lawo  la nkhondoli  zidasanduka  phulusa, mmbali-mmbali  mwa  kumwamba  mudafiira, adali  kuzinga  zinyama  ndipo  amaona  malawi  amoto  mu  nyama  yake.
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 434-435 : Tahthib tahthib-Ibn Hajar,vol.2,tsamba305: Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 313: Tarikh Islam-Thahabi,vol.5,tsamba15:Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba230.
 عن هشام عن محمد قال تعلم هذه الحمرة في الأفق مم هو فقال من يوم قتل الحسين بن علي .
سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 312 و تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 5 ، ص 15 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 228 .
Hisham  adanena  nkhani  yomwe  adaimva  kuchokera  kwa  Muhammad  kuti  iye  adati:  ukudziwa  kuti kodi  kufiira  kwa  kumwamba  kumeneku  kudachitika  nthawi  yanji? Kudachitika  nthawi  yomwe  Husain bin  Ali  adaphedwa .
Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 312: Tarikh Islam-Thahabi,vol.5,tsamba15: Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba228.
6.  Chipupa  cha  khomo  la  nyumba  ya  Amarah   chidalira  ndikutulutsa  magazi.
حدثني أبو يحيى مهدي بن ميمون قال : سمعت مروان مولى هند بنت المهلب ، قال : حدثني بواب عبيد الله بن زياد أنه لما جئ برأس الحسين فوضع بين يديه ، رأيت حيطان دار الامارة تسايل دما .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 433 – 434 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 229 .
Nkhani  idachokera  kwa  Abu  Yahya  Mahdi  bin   Maimun  adati:  ndidamumva  Marwan  bwana  wa  Hindi  bint  Mahlab  akuti: adandiuza  Bawab Ubaidullah  bin  Ziyad   kuti:  mutu  wa Husain  utabweretsedwa   ndikuikidwa  pamaso  pake, ndidaona  kuti  makoma  a nyumba  ya  Amarah  mudali  kuyenderera  magazi. 
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 433-434 :Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba229.

7.  Kudali  kadansana.
عَن أَبُو قَبِيلٍ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام) كُسِفَتِ الشَّمْسُ كَسْفَةً بَدَتِ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا هِي‏ .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 433  و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 228 و تلخيص الحبير ، ابن حجر ، ج 5 ، ص 84 و السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 3 ، ص 337 .
Abu  Qabil  adati:  ataphedwa  Husain(a)  kudachita  kadansana  ndipo  kudali mdima  mpaka  nyenyezi  zimaoneka  ku  mwamba  kufikira  poti  timaganiza  kuti  mwina   ndi  Qiyamah.
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 433 :Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba228: Talkhis habir- Ibn Hajar,vol.5,tsamba84: Sunan kubra-Baihaqiy,vol.3, tsamba337.
8.  Kuyenderera  kwa  magazi  kunsi  kwa  miyala.
( وقال ) يعقوب بن سفيان ثنا سليمان ابن حرب ثنا حماد بن زيد عن معمر قال َ أَوَّلُ مَا عُرِفَ الزُّهْرِيُّ تَكَلَّمَ فِي مَجْلِسِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ الْوَلِيدُ أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا فَعَلَتْ أَحْجَارُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يُقْلَبْ حجرا إِلَّا وَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيط .
تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، ج 2 ، ص 305 و تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 434 و  سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 314 و تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 5 ، ص 16 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 229 .
Nkhani  idachokera  kwa  Abu  Bakar  Baihaqiy yomwe  adainena  kuchokera  kwa  Ma’aruf  kuti  Walid bin  Abdul Malik  adamufunsa  Zuhri  kuti  kodi  miyala  ya  Baitul Maqdas  idali  yotani  tsiku  lomwe  Husain(a)  adaphedwa? Zuhri  adati: ndidamva  kuti  tsiku lakuphedwa  kwa  Husain   mwala wina ulionse  omwe  umatembenuzidwa   umapezeka  kuti   uli   ndi  magazi  atsopano.
Tahthib tahthib-Ibn Hajar,vol.2,tsamba305:Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 434: Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 314: Tarikh Islam-Thahabi,vol.5,tsamba16:Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba229.