zodabwitsa zomwe zidachitika pambuyo pakuphedwa Imam Husain(a)3

zodabwitsa zomwe zidachitika pambuyo pakuphedwa Imam Husain(a)3

 

3.Kukhetsa  mizozi  kwa  kumwamba
 عن ابن سيرين قال لم تبك السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلا على الحسين بن علي .
سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 312 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 225 – 226 .
Nkhani  idachokera  kwa  Ibn Sairain  adati:  palibe  munthu  amene  kudamulilira kumwamba kupatula  Yahya bin  Zakaria  ndi  Husain  bin  Ali(a).
Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 312:Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba225-226.
4.  Kudali  mdima  kudziko.
حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبيه ، قال : لما قتل الحسين اسودت السماء ، وظهرت الكواكب نهارا حتى رأيت الجوزاء عند العصر وسقط التراب الأحمر .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 431 – 432  و تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، ج 2 ، ص 305 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 226 .
Nkhani  idachokera  kwa  Khalif  bin  Khalifah,naye  adauzidwa   ndi  bambo  ake,  adati:  Pambuyo  pakuphedwa  Husain(a)  kumwamba  kudachita  mdima  ndipo  nyenyezi  zidaonekera  mpaka  ndidaona  nyenyezi  yotchedwa  Jauzai  masana  atsikuli  kenako  kudagwa  dothi   lofiira  kuchokera  kumwamba.
Tahthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 431-432: Tahthib tahthib-Ibn Hajr,vol.2,tsamba305: Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba226.
وقال : وقال علي بن مسهر ، عن جدته : لما قتل الحسين كنت جارية شابة ، فمكثت السماء بضعة أيام بلياليهن كأنها علقة .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 432 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 226 .
Ali  bin  Mashar  adanena  nkhani  yomwe  adaimva  kuchokera  kwa  agogo  ake  kuti  iwo  adati: pambuyo  pakuphedwa  Husain(a)  ine ndidali  mtsikana  wachichepere ,ndipo  kwa  usiku  ndi  masiku  angapo  kumwamba  kudangoima  kukuoneka  ngati  mulu  wa magazi.
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 432: Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba226.
5.  Kumwamba  kudafiira.
وقال علي بن محمد المدائني ، عن علي بن مدرك ، عن جده الأسود بن قيس : احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين بستة أشهر ، نرى ذلك في آفاق السماء كأنها الدم . قال : فحدثت بذلك شريكا ، فقال لي : ما أنت من الأسود ؟ ، قلت : هو جدي أبو أمي قال : أم والله إن كان لصدوق الحديث ، عظيم الأمانة ، مكرما للضيف .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 432 و تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 5 ، ص 15 و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 312 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 227 .
 Nkhani  idachokera   kwa  Ali  bin  Muhammad Madaini, naye  adamva  kuchokera  kwa   Ali bin  Madrak, naye  adamva  kuchokera  kwa  agogo  ake   Aswad bin  Qais  adati: Husain(a)  ataphedwa  mmbali-mmbali  mwa  kumwamba  mudafiira  kukhala  ngati  magazi  kwa  miyezi  isanu  ndi  umodzi , Ali bin  Madaini  adamufunsa   Ali bin  Madrak  kuti  kodi  pakati  pako  ndi  Aswad bin Qais  pali  ubale  wanji? Iye  adati: ndi  agogo  anga  omwe  ali  bambo  a mai anga, ndikulumbira  mwa  Mulungu,  iwo  adali  munthu  onena  zoona, osamala  katundu  wa anthu   komanso   olemekeza   mlendo.
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 432 : Tarikh Islam-Thahabi,vol.5,tsamba15: Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 312:Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba227.