Zodabwitsa zomwe zidachitika pambuyo pakuphedwa Imam Husain(a)2

Zodabwitsa zomwe zidachitika pambuyo pakuphedwa Imam Husain(a)2

 

 

1  Kuombana  kwa  nyenyezi.
عن عيسى بن الحارث الكندي ، قال : لما قتل الحسين مكثنا سبعة أيام إذا صلينا فنظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة ، ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضا .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 432 – 433 و تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 5 ، ص 15 و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 312 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 227
Nkhani  idachokera  kwa  Issah  bin  Harith  Kindiy,  adati:  ataphedwa  Imam  Husain(a)   padadutsa  masiku  okwana  asanu  ndi  awiri   omwe  timati tikamapemphera  pemphero  la  madzulo (Asir)  timaona  kuti dzuwa  lomwe  limaomba  pakhoma  la nyumba limakhala  lofiira kumaoneka ngati  matenti  ofiira  ayalidwa  pakhomapo komanso  timaona  nyenyezi  zikuombana  ina  ndi  inzake.
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 432-433: Tarikh Islam-Thahabi,vol.5,tsamba15 : Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 312 : Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba227.
2.  Kumwamba  kudalira  ndikutulutsa  magazi.
عَنْ نَضْرَةَ الْأَزْدِيَّةِ قَالَتْ : لَمَّا أَنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بن علي (عليهما السلام) مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَماً فَأَصْبَحْتُ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَنَا مَلْآنُ دَما .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 433 و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 312 ، 313 و الثقات ، ابن حبان ، ج 5 ، ص 487 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 227 – 228 .
Nkhani  idachokera  kwa  Nadthirat Azidiyyah,  adati: Ataphedwa  Husain bin  Ali (a) kudagwa  mvula  ya magazi  mpaka    zinthu  zonse  zidakhala  magazi  okha-okha.
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 433: Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 312-313 : Thuqat-Ibn Habban vol.5,tsamba487: Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba227-228.
جعفر بن سليمان قال حدثني خالتي أم سالم قالت لما قتل الحسين بن علي مطرنا مطرا كالدم على البيوت والجدر قال وبلغني أنه كان بخراسان والشام والكوفة .
تهذيب الكمال ، المزي ، ج 6 ، ص 433 – 434  و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 3 ، ص 312 – 313 و تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 5 ، ص 16 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 228 – 229 .
Nkhani  idachokera  kwa  Ja’afar  bin  Sulaiman  adati: Adandifotokozera  nkhaniyi  Ummu  Salim  kuti:  ataphedwa    Husain bin  Ali(a)  kudagwa  mvula  yofiira  ngati  magazi   yomwe  imafikira  muzipupa  ndi  nyumba,  iye  adatinso: idandipeza  nkhani yoti  mvula  yofanana  ndi  yomweyi  idagwanso  mdera  la  khuroson, Sham  ndi  Kufah. 
Tahdthibul kamal-Almaziy,vol.6,tsamba 433-434: Siyar a’alam nubulai-Thahabi,vol.3,tsamba 312-313 : Tarikh Islam-Thahabi,vol.5,tsamba16,Tarikh madinat Damashq-Ibn Asakir,vol.14,tsamba228-229.