سوال و جواب

Upotoshwaji wa Qur’an Sehemu ya kwanza
1. Madhumuni na maana ya upotoshwaji wa Qur’ani. 2. Kauli za Maulamaa wa kisunni kuhusu shia na upotoshwaji wa Qur’ani. 3. Nani anayekanusha juu ya usahihi wa Qur’ani? Shia au Sunni?
Kumi waliobashiriwa pepo Sehemu ya pili.
Maulamaa wa pande Mbili kuhus hadithi ya masahab kumi kubashiriwa pepo.
Upotoshwaji wa Qur’an Sehemu ya pili
1. Kasoro ndani ya kitabu cha Mungu. 2. Je! Ni kweli mashie wanakanusha Qur’an tuliyo nay oleo hii. 3. Je! Uthaman ndiye mpangiliaji wa Qur’an hii ya leo.
Hukumu ya Talaka katika Uislamu Sehemu ya tano
Hukumu ya Talaka katika Uislamu Sehemu ya tano
Falsafa ya Hijabu Sehemu ya kwanza
Falsafa ya Hijabu Sehemu ya kwanza
Shiriki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’ani na Hadithi Sehemu ya pili
Kupita kiasi wakati wa kumsifu Imamm kwa mujibu wa nadharia ya shia