فقه و احکام

Falsafa ya Hijabu Sehemu ya nne.
1. Hijabu ya mwanamke katika maneno ya Mwenyezi Mungu. 2. Athari mbaya zinazopatikana katika suala la mwanamke kutostiri mwili wake hususan katika maisha ya jamii na ndoa kiujumla.
NDOA YA MUDA Sehemu ya kwanza
Hukumu ya ndoa ya Muda
Ndoa ya muda au ya daima
Talaka, mke, mume, ndoa, kanuni, uopendo, Dini, Uislamu, mahaba, mawada, Imamu, Uimam, Suhia, Usunni,
1. Athari ya Talaka kwa jamii mzima. 2. Athari na madhara ya mtengano wa Wazazi kwa watoto. 3. Malezi ya Watoto baada ya mtengano wa wazazi.
Talaka, mke, mume, ndoa, kanuni, uopendo, Dini, Uislamu, mahaba, mawada, Imamu, Uimam, Suhia, Usunni,
1. Vyanzo vya talaka. 2. Ni zipi sababu zinazopelekea talaka kutokea?
Rushwa katika Uislamu Sehemu ya kwanza
1.Mtume amkaripia mmoja wa masahaba wake. 2. Maana ya Rushwa. 3.Ngazi za Rushwa. 4.Uharamu wa Rushwa katika kitabu na Sunna. 5. Aina za Rushwa.
Rushwa katika Uislamu Sehemu ya pili
1.Ni wakati gani Rushwa inajuzu? 2.Madhara ya Rushwa kwa jamii. 3.Madhara ya Rushwa kwa Mtu binafsi. 4.Dhamira za waja wema
Uharamu wa pombe Sehemu ya kwanza
1.Dalili za kuharamishwa Kamari. 2.Kazi za sheitan. 3.Uchafu wa Kamari.
Uharamu wa pombe Sehemu ya kwanza