Hukumu ya Talaka katika Uislamu Sehemu ya tano

Hukumu ya Talaka katika Uislamu Sehemu ya tano

1.Vyanzo vya talaka.

2.Ni zipi sababu zinazopelekea talaka kutokea?

3.Mkusanyiko wa sababu zinazodhaniwa kuwa ni mhimili mkuu wa talaka katika jamii.