Upotoshwaji wa Qur’an Sehemu ya kwanza

1. Madhumuni na maana ya upotoshwaji wa Qur’ani. 2. Kauli za Maulamaa wa kisunni kuhusu shia na upotoshwaji wa Qur’ani. 3. Nani anayekanusha juu ya usahihi wa Qur’ani? Shia au Sunni?

Madhumuni na maana ya upotoshwaji wa Qur’ani.

Kauli za Maulamaa wa kisunni kuhusu shia na upotoshwaji wa Qur’ani.

Nani anayekanusha juu ya usahihi wa Qur’ani? Shia au Sunni?

اشتراک گذاری: 

Add new comment

Fill in the blank.