عرفان اسلامی

Hotuba hii inaeleza umuhimu wa ayah hii tukufu inayopatikana katika suratul Baqarah.
Athari na Baraka za kumsalia Mtume katika kaburi
Shirki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’an na Hadithi Sehemu ya sita.
Shirki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’an na Hadithi Sehemu ya sita.
Shiriki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’ani na Hadithi Sehemu ya saba
Shiriki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’ani na Hadithi Sehemu ya saba