ادعیه و مناجات

Hotuba hii inaeleza umuhimu wa ayah hii tukufu inayopatikana katika suratul Baqarah.
Athari na Baraka za kumsalia Mtume katika kaburi