شهداء و علماء و اولیاء الهی

Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Muamala wa Ali bin Abi Taalib pamoja na Mungu wake. 2. Madhumuni ya kushuka Aya ya Laylatul Mabiit. 3. Wafasiri wa Kisunni wakiri tukio hilo.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Maisha ya Abu Talib kwa muhtasari. 2. Nasaba yake na jina. 3. Ushujaa wake wa kumtetea Mtume. 4. Imani ya Abu Talib.
Hijabu, stara, Jilbabi, kanzu, suruali, Dini, Mtume, Hadithi, Aya, Riwaya, Imamu, Qur’an, Ahkam, Akhlaq, Matamanio, Tamaa, Hawaa
1. Vita dhidi ya Mtume na Ahlulbayt wake. 2. Makosa ya jinai dhidi ya waislamu. 3. Mauwaji ya maulamaa. 4. Kuhujumu mali za Waislamu. 5. Kuvunja maneneo ya historia ya Uislamu. 6. Uvunjaji wa makaburi ya Watu watukufu kwa madai ya shiriki.