فرق

Ni ipi tafauti kati ya uwahabi na usuni
Uwahabi katika mizani Sehemu ya kumi na nne
Uharibifu wa misingi ya Dini kwa madai ya kutokuwa na ushahidi katika Qur’an.
Uhamasishwaji wa vitendo vya haramu katika Dini kwa madai kwamba, ndio misingi madhubuti.
Kuhakiki kwa majasusi wa kizayuni katika mitazamo ya Maulamaa kwa lengo la kupoteza nguzo za Imani za Waislamu.
Uwahabi chimbuko la Uyahudi.
Ulaghai wa Makafiri juu ya kupenyeza chuki na husuda dhidi ya maamrisho ya Uislamu.
Fikira zilizodhidi ya Uislamu.
Mlolongo wa mitazamo ya Maadui dhidi ya Uislamu kwa kisingizio cha ugaidi, kupitia udhaifu wa waislam.
Miswaada 27 iliyodhidi ya Uislamu.
Mifumo mbalimbali ya Makafiri dhidi ya Uislamu kwa madai ya Ugaidi, mifumo ya Kukiuka haki za Kiubinadamu.
Mikakarti ya kupotosha nguzo ya Imani ya waislamu.
Malengo ya kuasisiwa kundi potofu linalojinasibisha na Masalafi wema (Uwahabi).
Tawi la Uyahudi nyuma ya pazia la Wana wa Saudia.
Uchochezi na uvamizi wa maeneo ya Kiislamu kupitia tawala za waliodhidi ya Uislamu.
UIMAMU KWA MUJIBU WA NADHARIA ZA AHLUSUNNa