Shiriki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’ani na Hadithi Sehemu ya pili

Shiriki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’ani na Hadithi Sehemu ya pili

1. Madhara ya ushirikina.

2. Hatma ya anaemshirikisha Mungu.