حضرت زهرا س

Mwana wa Mtume. Mke wa amirulmuuminiin (a.s).
1. Fadhila za Bibi Fatima. 2. Mwanamke wa kuigwa. 3. Mama wa pekee. 4. Mke mwema.