عقاید و ادیان

ผู้ใด(มีชีวิตอยู่)จนเข้าสู่เดือนเราะญับ ดังนั้นจงอาบน้ำฆุซุล(มุสตะฮับ)ในวันที่หนึ่งของเดือน / วันที่สิบห้าของเดือน และวันสุดท้ายของเดือน (ผลบุญคือ) บาปต่างๆของเขาจะหลุดออกไป เหมือนวันที่มารดาของเขาได้คลอดเขาออกมา
ผู้ใด(มีชีวิตอยู่)จนเข้าสู่เดือนเราะญับ ดังนั้นจงอาบน้ำฆุซุล(มุสตะฮับ)ในวันที่หนึ่งของเดือน / วันที่สิบห้าของเดือน และวันสุดท้ายของเดือน (ผลบุญคือ) บาปต่างๆของเขาจะหลุดออกไป เหมือนวันที่มารดาของเขาได้คลอดเขาออกมา
โอ้ผู้ที่ข้าฯมุ่งหวังยังพระองค์ในทุกๆความดีงามและข้าฯแสวงหาความปลอดภัยจากความโกรธกริ้วของพระองค์ที่มีต่อความชั่วร้ายทั้งมวล
โอ้ผู้ที่ข้าฯมุ่งหวังยังพระองค์ในทุกๆความดีงามและข้าฯแสวงหาความปลอดภัยจากความโกรธกริ้วของพระองค์ที่มีต่อความชั่วร้ายทั้งมวล
ลัยละตุลเราะฆออิบ (ค่ำคืนแห่งความมุ่งหวัง) เป็นค่ำคืนพิเศษหนึ่ง ในเดือนที่พิเศษรอญับ คือค่ำวันศุกร์แรกของเดือนรอญับ
ลัยละตุลเราะฆออิบ (ค่ำคืนแห่งความมุ่งหวัง) เป็นค่ำคืนพิเศษหนึ่ง ในเดือนที่พิเศษรอญับ คือค่ำวันศุกร์แรกของเดือนรอญับ
มิตรภาพคือสิ่งที่มีมาช้านานระหว่างพุทธศาสนากับอิสลาม
ตามรายงานของเวบไซต์ bknomasjid.com ได้นำเสนอบทความของพระรูปหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านการสร้างมัสยิดที่นครพนม
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกัน ในบทอาลิอิมรอน และบทที่เกี่ยวกับเรื่องราวการถือกำเนิดของท่านศาสดาอีซา (อ.) หรือพระเยซู ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพิจารณาดูได้ในโองการ (อายะฮ์) ที่ 16 ถึง 35 จากอัลกุรอาน บท (ซูเราะฮ์) มัรยัม
การเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูหรือศาสดาอีซา (อ.) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 25 December หรือตรงกับปฏิทินไทยคือวันที่ 25 ธันวาคม เป็นที่รู้จักกันดีในนามวันคริสต์มาส ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส (การเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู)
การซุญูด (ของมะลาอิกะฮ์ (ทวยเทพ) ต่ออาดัม) ไม่ใช่เป็นการอิบาดะฮ์ (เคารพภักดี) ต่ออาดัม เนื่องจากการอิบาดะฮ์ (เคารพภักดี) สิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเจ้านั้นไม่เป็นที่อนุญาต แต่ทว่ามะลาอิกะฮ์ (ทวยเทพ) ได้ทำการซุญูดต่ออาดัมโดยคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติ และในความเป็นจริงแล้วเป็นการซุญูด (ก้มกราบ) เพื่อพระผู้เป็นเจ้า
การซุญูด (ของมะลาอิกะฮ์ (ทวยเทพ) ต่ออาดัม) ไม่ใช่เป็นการอิบาดะฮ์ (เคารพภักดี) ต่ออาดัม เนื่องจากการอิบาดะฮ์ (เคารพภักดี) สิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเจ้านั้นไม่เป็นที่อนุญาต แต่ทว่ามะลาอิกะฮ์ (ทวยเทพ) ได้ทำการซุญูดต่ออาดัมโดยคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า
อีดกุรบาน" วันซึ่งมนุษย์ได้กลายเป็นบ่าวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)อีดกุรบาน" วันซึ่งมนุษย์ได้กลายเป็นบ่าวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)
อีดกุรบาน" วันซึ่งจิตวิญญาณที่ต่ำช้าถูกเฉือนด้วยคมมีดแห่งความยำเกรง
“ศาสนา” แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในปรโลก
“ศาสนา” (ดีน) ในสำนวนของคัมภีร์อัลกุรอานนั้นหมายถึง แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกกำหนดโดยพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์
หนึ่งในสัญญาณสำคัญของยุคสุดท้ายที่คัมภีร์ไบเบิลได้ชี้ถึง ก็คือการที่ชาวคริสต์จะหันออกจากศาสนาของตนเอง ซึ่งถูกกล่าวถึงในนาม “การละทิ้งออกจากศาสนาอย่างกว้างขวาง
กระแสคลื่นของการเข้ารับศาสนาอิสลามในตะวันตก ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อรสนิยมของผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่สำนักงานสถิติประชากรแห่งชาติของอังกฤษได้ประกาศว่า ในปี ค.ศ. 2012 ชื่อ "มุฮัมมัด" ถูกเลือกจากครอบครัวต่างๆ ของชาวอังกฤษ
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า “ฮิญาบ” และการปกปิดร่างกายของสตรี ถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของอิสลาม   
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า “ฮิญาบ” และการปกปิดร่างกายของสตรี ถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของอิสลาม
อัล-กุรอานคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่ ๑๕ โองการเรียกว่า โองการซัจดะฮฺ
อัล-กุรอานคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่ ๑๕ โองการเรียกว่า โองการซัจดะฮฺ เมื่ออ่านโองการเหล่านี้ผู้ที่อ่านและผู้ที่ได้ยินต้องซัจดะฮฺเพื่อเป็นการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ (ซบ.)