Səcdə zamanı yanaqlarını möhürün üstünə qoyulmasının mənası nədir?

Bəzi böyük alimlərin səcdə zamanı çəkilmiş fotosundan görünür ki, yanaqlarını möhürün üstünə qoyublar. Bu cür səcdənin mənası nədir

namazda vacib olan səcdə alnın yerə qoyulması ilə baş tutur və üzrsüz yerə (yara və sairə halları çıxmaqla) alından başqa sifətin hər hansı hissəsini yerə qoymaqla səcdə düz olmaz. Amma müstəhəb olan bəzi səcdələrdə yanaqlar da yerə qoyulur. Şükür səcdəsini etməyin müstəhəb qaydası odur ki, əvvəlcə adi qaydada alın ilə səcdə edilir. Sonra əvvəlcə sağ yanaq, daha sonra sol yanaq möhürün üzərinə qoyulur və müstəhəb zikrlər deyilir. Axırda yenə adi qaydada səcdə edilir. Buna şəriətdə “tə’fir” deyilir.