Ləbbeykə Allahummə ləbbeyk

Gözəl surud (ərəb dilində)