สัญญาณการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) มีบทบาทสำคัญอย่างไร?

สัญญาณต่างๆ ของการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการมองการณ์ไกลไปในอนาคตในสังคมแห่งการรอคอยการมาของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และจะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่พวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ของโลกเพิ่มมากขึ้น

      “ฮุจญะตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน รอฮีม ก๊อรฆัร" ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะนักวิชาการของสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมอิสลาม ได้เขียนบทความลงในเว็บบล๊อก ช่อง iranianforesight (มองอนาคตของอิหร่าน) ว่า : สัญญาณต่างๆ ของการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการมองการณ์ไกลไปในอนาคตในสังคมแห่งการรอคอยการมาของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และจะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่พวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ของโลกเพิ่มมากขึ้น ด้วยกับการศึกษาและการใคร่ครวญในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) นั้น จะมีผลต่างๆ หลายประการ ซึ่งจะขอชี้ถึงบางส่วนของมันในที่นี้ :

 

    การมีความรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกระแสกลุ่มต่างๆ บรรดาผู้กล่าวอ้างตน ธงต่างๆ และคำเรียกร้องเชิญชวนต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความหลงผิดและเบี่ยงเบน และกระแสต่างๆ ที่เป็นเท็จและสร้างความเสียหาย (อย่างเช่น กระแสซุฟยานี)

 

    การสร้างความหวังและการกำหนดแนวทางสำหรับบรรดาผู้รอคอยการขับเคลื่อนไปในทิศทางของการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และการแจ้งข่าวดีต่อการก่อตัวขึ้นของการเรียกร้องเชิญชวนต่างๆ ที่เป็นสัจธรรม และการยืนหยัดต่อสู้ต่างๆ ที่เรียกร้องเชิญชวนปะชาชนไปสู่สัจธรรม

 

    การแจ้งข่าวล่วงหน้าและคำพยากรณ์ต่างๆ ที่เป็นเรื่องเร้นลับ (ฆ็อยบ์) จะบ่งชี้ถึงความจริงและความถูกต้องของข่าวคราวที่เป็นคำรายงาน (ริวายะฮ์) ที่เกี่ยวกับอนาคต และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งทีบ่งชี้ถึงกะรอมัต (เกียรติ) และความเหนือธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งจากหลักฐานที่สำคัญที่สุดของความเป็นศาสดา (นุบูวะฮ์) และความเป็นอิมาม (อิมามะฮ์) และจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ

 

    หลังจากการเกิดขึ้นของแต่ละสัญญาณของการปรากฏตัว (ซุฮูร) จะช่วยทำให้ความเชื่อและความมั่นใจ (ยะกีน) ของประชาชนที่มีต่อรากฐานของการปรากฏตัว (ซุฮูร) เพิ่มมากขึ้น และจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสงบมั่นให้แก่พวกเขา

 

    การส่งเสริมและการสร้างแรงจูงใจให้แก่บรรดาผู้รอคอยที่แท้จริง ในความพยายามที่จะจัดเตรียมพื้นฐานสำหรับการปรากฏตัว (ซูฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และเพิ่มความพร้อมทางด้านการทหารทาง การเมืองและวัฒนธรรมของมัน

 

 

ที่มา : IranianForesight

แปล/เรียบเรียง : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

 

ที่มา - islamicstudiesth.com