۹۶.۸.۲۳ در را کرمانشاه برای مناطق زلزله زده

۹۶.۸.۲۳ در را کرمانشاه برای مناطق زلزله زده/مباحث کلی در رابطه با زلزله و چند سوال از مسئولین/این زلزله هشدار بود ، برای تهران چه کرده اید ؟

۹۶.۸.۲۳ در را کرمانشاه برای مناطق زلزله زده/مباحث کلی در رابطه با زلزله و چند سوال از مسئولین/این زلزله هشدار بود ، برای تهران چه کرده اید ؟

اشتراک گذاری: 

افزودن دیدگاه جدید

Fill in the blank.