تقریر علما بر مبحث انتقال آب خلیج فارس در یک سال / آب را بوسیله اسماء الله در دو ماه به ایران میرسانیم و ایران را سیراب میکنیم

آیت الله گرامی : انجام یک وظیفه شرعی است ، مسئولین امر کمک چشم گیر کنند آیت الله مهدی طباطبائی : شما جزء چنین افرادی باشید

آیت الله گرامی : انجام یک وظیفه شرعی است ، مسئولین امر کمک چشم گیر کنند آیت الله مهدی طباطبائی : شما جزء چنین افرادی باشید

 

اشتراک گذاری: 

دیدگاه‌ها

علماء قدیم نفس حق داشتند ، نماز باران می خواندند، دعا میکردند ، بعضی به طبیعت امر میکردند که باران ببارد و گاهی مشکل قحطی و خشکی را تنها با نهادن قدم مبارک خود بر سرزمینهای خشک برطرف میکردند. یعنی در شیعه خانه امام زمان یک عالم اینگونه نداریم؟ حالا چرا از آبهای مشترک که اگر دست به آنها بزنیم فریاد تمام رسانه ها بلند می شود و... . حالا اگر بعضی از علما از آبرویشان میترسند که دست به دعا بردارند و مستجاب نشود ، چرا دعوت نکنیم مردم همه دست به نماز و دعای باران بردارند؟

افزودن دیدگاه جدید

Fill in the blank.