فضائل خواندن سوره قدر / برکات مداومت بر خواندن سوره قدر 2

بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام مشخص می شود که خواندن این سوره در زمان ها و حالت های مختلف چه خواصی دارد
دریافتاندازه
فایل 13094-f-farsi.mp428.41 مگابایت