بررسی ازدواج خلیفه دوم عمر با ام کلثوم دختر حضرت علی و فاطمه علیهم السلام

بررسی ازدواج خلیفه دوم عمر با ام کلثوم دختر حضرت علی و فاطمه علیهم السلام

بررسی ازدواج خلیفه دوم عمر با ام کلثوم دختر حضرت علی و فاطمه علیهم السلام

gu6h3yb0cubwk8.jpg;gu6h3yb0cubwk8.mp4;آخرین جواب وهابیت در پاسخ به یک فردی عادی از شیعیان ... از بی ادبی پوزش میطلبیم;

آخرین جواب وهابیت در پاسخ به یک فردی عادی از شیعیان ... از بی ادبی پوزش میطلبیم

7xykx4hese3dog.jpg;7xykx4hese3dog.mp4;بررسی ازدواج ام کلثوم و عمر از استاد قزوینی;

بررسی ازدواج ام کلثوم و عمر از استاد قزوینی 

npre0vi3uzb8mf.jpg;npre0vi3uzb8mf.mp4;اگر شب مهمان هستید و میخواهید محتلم نشوید .... ولی سوال مهم و قابل تامل این است که چرا از این انسان فرار میکند ؟;

اگر شب مهمان هستید و میخواهید محتلم نشوید .... ولی سوال مهم و قابل تامل این است که چرا از این انسان فرار میکند ؟

ffjjuow73yoj4p.jpg;ffjjuow73yoj4p.mp4;مستند موعود در ادیان سوشیانس - مسیحا - مسیح و مهدی علیه السلام;

مستند موعود در ادیان سوشیانس - مسیحا - مسیح و مهدی علیه السلام

f88pm525oy0d6y.jpg;f88pm525oy0d6y.mp4;کلیپ دلشدگان راه کجاست ....;

کلیپ دلشدگان راه کجاست ....

pjryotixuro3ot.jpg;pjryotixuro3ot.mp4;افشاگری عالم اهل سنت : تاریخ را به ما نگفتند;

افشاگری عالم اهل سنت : تاریخ را به ما نگفتند

i2bgatw32zkuvr.jpg;i2bgatw32zkuvr.mp4;کلیپ زیبای بت صلیب را بشکن ....;

کلیپ زیبای بت صلیب را بشکن ....

p8ev8wxg8y5hdu.jpg;p8ev8wxg8y5hdu.mp4;کلیپ زیبای ای راهب کلیسا دیگرمزن به ناقوس;

کلیپ زیبای ای راهب کلیسا دیگرمزن به ناقوس

pswqc8j4rmk5uq.jpg;pswqc8j4rmk5uq.mp4;استاد ضیایی بحث ولایت در آیه مباهله;

استاد ضیایی بحث ولایت در آیه مباهله 

qz2u28fbi7c0wp.jpg;qz2u28fbi7c0wp.mp4;خداوند ذاکر بنده میشود;

1183 خداوند ذاکر بنده میشود 

wx5i0d35pd0m6r.jpg;wx5i0d35pd0m6r.mp4;تفاوت معجزه و کرامت ، چرا اولیاء کرامت نشان نمیدهند ؟;

1179 تفاوت معجزه و کرامت ، چرا اولیاء کرامت نشان نمیدهند ؟

jmukf5s68v8sjr.jpg;jmukf5s68v8sjr.mp4;مقامات نبوت ، رسالت و امامت چه تفاوتهایی دارند ؟;

 بسم االه الرحمن الرحیم

 

دریافتاندازه
فایل f6e8ye8vpurfx2.mp449.66 مگابایت