سیره شهداء گمنام غواص در نجف آباد

سیره شهداء گمنام غواص در نجف آباد

سیره شهداء گمنام غواص در نجف آباد 

هرکی حال گریه داره بسم الله 

سری با شهید داره بسم الله 

یاد غواصای خاکیمون بخیر 

شهدا یادی زما بسم الله 

 

شهدا شما که عند ربهم یزقون و در رحمت و سلام و صلوات خدا هستید شادی روح ما صلواتی ختم کنید 

 

دریافتاندازه
فایل 12693-f-farsi.mp432.65 مگابایت