อะฮ์ลุลบัยต์ในอัล-กุรอาน ตอนที่ 1

โองการที่ ๓๓ ซูเราะฮฺอัลอะฮ์ซาบ กล่าวถึง ความบริสุทธิ์ของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ในฐานะของผู้ที่เป็นมะฮฺซูมปราศจากความผิดบาป

 

 

๑.โองการที่ ๓๓ ซูเราะฮฺอัลอะฮ์ซาบ กล่าวถึง ความบริสุทธิ์ของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ในฐานะของผู้ที่เป็นมะฮฺซูมปราศจากความผิดบาป ตามรายงานของท่านหญิงอุมมุสะละมะฮฺ ซึ่งท่านหญิงได้ขอต่อท่านศาสดา เพื่อเข้าร่วมอยู่ในผ้าคลุมกิซานั้นด้วย แต่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ตอบกับท่านหญิงว่า “เธออยู่ในที่ๆดีอยู่แล้ว”ตรงนี้เป็นความพิเศษเฉพาะพวกเราห้าคนเท่านั้น

กลุ่มศอฮาบะฮฺที่รายงานว่า โองการข้างต้นได้ถูกประทานให้กับบุคคลทั้งห้า ซึ่งเป็นริวายะฮฺมุตะวาติรฺได้แก่ท่านสะอฺด์ บิน อบีวะกอศ, อะนัส บิน มาลิก, อิบนุอับบาส, อบูซะอีดคุดรีย์, อุมัร บินอบูสะละมะฮฺ, วาซิละฮฺ บินอัสเกาะอฺ, อับดุลลอฮฺ บินญะฮฺฟัรฺ, อบูฮัมรอฮิลาล, อาอิชะฮฺ, อุมมุสะละมะฮฺ, อบูฮุรอยเราะฮฺ, มุอักกิล บินยะซารฺ, อบูฏุฟัยล์, ญะฟัร บิน ฮับบาน, ฮุบัยเราะฮฺ, อบูบัรฺซะฮฺ อัสละมี, และมิกดารฺบิน อัสวัด ความว่า...

 

إنَّمَا يُرِيد اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

“อันที่จริงอัลลอฮฺพึงประสงค์ที่จะขจัดมลทินออกไปจากพวกเจ้า โอ้อะฮ์ลุลบัยต์ และทรง (ประสงค์) ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์”

หลังจากโองการดังกล่าวได้ถูกประทานลงมามีศอฮาบะฮฺ ๙ ท่านได้รายงานว่า ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ขณะที่ออกจากบ้านเพื่อไปนมาซศุบฮิที่มัสญิด ท่านจะไปแวะที่บ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.) และกล่าวว่า

السلام عليكم يااهل البيت إِنَّمَا يُرِيد اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

“ขอความสันติจงมีแด่พวกเธอ โอ้บรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ อันที่จริงอัลลอฮฺพึงประสงค์ที่จะขจัดมลทินออกไปจากพวกเจ้า โอ้อะฮ์ลุลบัยต์ และทรง (ประสงค์) ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์”

ซึ่งท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ปฏิบัติเช่นนี้ทุกเช้าจนกระทั่งท่านได้อำลาจากโลกไปรอวีย์

บางท่านได้กล่าวว่า ฉันอยู่ที่มะดีนะฮฺเป็นเวลานาน ๖ เดือน บางรอวีกล่าวว่า ฉันได้อยู่ ๙ เดือน และบางคนกล่าวว่า ฉันได้อยู่ ๑ ปี ซึ่งฉันได้เห็นท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ปฏิบัติเช่นนั้นทุกวัน

ฉะนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าโองการดังกล่าวได้ลงให้เฉพาะสมาชิกที่อยู่ที่บ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.) เท่านั้น

และการที่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ปฏิบัติเช่นนั้น กล่าวคือ ก่อนไปนมาซท่านได้แวะที่บ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ และกล่าวสลามฯ ดังกล่าวไว้ข้างต้น ท่านศาสดาต้องการบอกว่าเมื่อวาน หากใครไม่ได้ยินคำพูดของฉันวันนี้ให้สดับฟังเสีย ถ้าวันนี้ไม่ได้ยินวันพรุ่งนี้ให้ฟังใหม่ หากวันพรุ่งนี้ยังไม่ได้ยินอีก ให้ฟังในวันต่อไป ซึ่งเหล่าบรรดาศอฮาบะฮฺทั้งที่พำนักประจำอยู่ที่มะดีนะฮฺ หรือเดินทางผ่านมา หรือแวะมาเยี่ยมเยือนต่างได้เห็นการปฏิบัติของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กันอย่างถ้วนหน้า