مقالات

อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) คือแบบอย่างที่สมบูรณ์ในด้านศีลธรรม
อิมามบากิร (อ) ซึ่งเป็นอิมามท่านที่ 5 ของชีอะฮ์ อิมามียะฮ์ ก็มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับบรรพบุรุษของท่าน ท่านคือแบบอย่างที่สมบูรณ์ในด้านความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ ด้านศีลธรรม ในด้านความประพฤติของท่านที่มีต่อประชาชน
อิมามบากิร (อ) ผู้วางรากฐานการศึกษาโลกอิสลาม
ท่านอิมามบากิร (อ) คือผู้วางรากฐานการพัฒนาทางด้านการศึกษาของโลกอิสลาม ท่านได้เผยแพร่หลักสัจธรรม และคำสั่งสอนแห่งพระผู้เป็นเจ้า และได้อธิบายถึงปัญหาต่างๆ ทางวิชาการ และได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางในสมัยของท่าน
อีดกุรบาน" วันซึ่งมนุษย์ได้กลายเป็นบ่าวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)อีดกุรบาน" วันซึ่งมนุษย์ได้กลายเป็นบ่าวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)
อีดกุรบาน" วันซึ่งจิตวิญญาณที่ต่ำช้าถูกเฉือนด้วยคมมีดแห่งความยำเกรง
วันอารอฟะฮ์ คือวันอีดที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งสำหรับมุสลิม
วันอารอฟะฮ์ คือวันอีดที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งสำหรับมุสลิม ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกขนามนามว่าเป็นวันอีดก็ตาม
ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ มาตรแม้นว่าหินก้อนหนึ่งรักเรา อัลลอฮ์ก็จะทรงรวมมันขึ้นมาพร้อมกับเรา (ในวันชาติหน้า) และศาสนานั้นเป็นอื่นไปจากความรักกระนั้นหรือ!
ความรักคือ ของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ในตัวมนุษย์ บุคคลทั้งหลายจะใช้ประโยชน์จากของขวัญอันล้ำค่านี้ไปในหนทางต่างๆ ที่หลากหลาย
“ศาสนา” แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในปรโลก
“ศาสนา” (ดีน) ในสำนวนของคัมภีร์อัลกุรอานนั้นหมายถึง แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกกำหนดโดยพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์
บนพื้นฐานของอัลกุรอาน,อิบลิซเป็นหนึ่งในหมู่ญิน เนื่องจากการอิบาดะฮฺอย่างมากมาย
บนพื้นฐานของอัลกุรอาน,อิบลิซเป็นหนึ่งในหมู่ญิน เนื่องจากการอิบาดะฮฺอย่างมากมาย
หนึ่งในสัญญาณสำคัญของยุคสุดท้ายที่คัมภีร์ไบเบิลได้ชี้ถึง ก็คือการที่ชาวคริสต์จะหันออกจากศาสนาของตนเอง ซึ่งถูกกล่าวถึงในนาม “การละทิ้งออกจากศาสนาอย่างกว้างขวาง
กระแสคลื่นของการเข้ารับศาสนาอิสลามในตะวันตก ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อรสนิยมของผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่สำนักงานสถิติประชากรแห่งชาติของอังกฤษได้ประกาศว่า ในปี ค.ศ. 2012 ชื่อ "มุฮัมมัด" ถูกเลือกจากครอบครัวต่างๆ ของชาวอังกฤษ
อิบลิส’ ขอโอกาสจนถึงวันกิยามัต
‘อิบลิส’ ขอโอกาสจนถึงวันกิยามัต
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า “ฮิญาบ” และการปกปิดร่างกายของสตรี ถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของอิสลาม   
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า “ฮิญาบ” และการปกปิดร่างกายของสตรี ถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของอิสลาม
การขอรับสินเชื่อจากธนาคารหรือสหกรณ์ หากไม่นำสู่ธุรกรรมดอกเบี้ย และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วน ก็ถือว่ากระทำได้
การขอรับสินเชื่อหรือขอกู้ยืมจากธนาคารหรือสหกรณ์ต้องไม่มีการระบุเงื่อนไขว่าจะต้องฝากเงินจำนวนหนึ่งเสียก่อน
กรณีที่มีสัตว์ที่เขาหัก สามารถนำไปเชือดกุรบานในวันอีดกุรบานเพื่อพระองค์ได้หรือไม่?
หากกุรบานในที่นี้หมายถึงการเชือดกุรบานในพิธีฮัจย์ที่ต้องกระทำในวันอีดกุรบาน ณ แผ่นดินมินา อุละมาส่วนใหญ่ให้ทัศนะไว้ว่า หากสัตว์ที่จะนำมาเชือดกุรบานมีเขาแต่เดิมอยู่ ทว่าปัจจุบันไม่มี หรือหักไป สามารถนำมาเชือดกุรบานได้] เว้นแต่ว่าเขาภายในหักหรือถูกตัดไป ในก
วิเคราะห์ข่าว ตอน : โบโกฮาราม (BOKO HARAM)  (1)
กลุ่มโบโก ฮาราม’ เป็นใครมาจากไหน?? ถึงได้เหี้ยมโหดป่าเถื่อน ขนาดนี้ !! เป็นเรื่องที่ใครๆย่อมอยากรู้
อัล-กุรอานคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่ ๑๕ โองการเรียกว่า โองการซัจดะฮฺ
อัล-กุรอานคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่ ๑๕ โองการเรียกว่า โองการซัจดะฮฺ เมื่ออ่านโองการเหล่านี้ผู้ที่อ่านและผู้ที่ได้ยินต้องซัจดะฮฺเพื่อเป็นการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ (ซบ.)
ซะกาต (ทานภาคบังคับ)
   “และจงดำรงไว้ซึ้งการนมาซและจงบริจาคซะกาต และจงให้พระผู้เป็นเจ้ายืมอย่างดีเยี่ยมเถิดและความดีอันใดที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมัน ณ ที่พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนก็ยิ่งใหญ่กว่า” (ซูเราะห์ อัลมุซัมมิล โองการที่ 20)

หน้า