Uharibifu wa misingi ya Dini kwa madai ya kutokuwa na ushahidi katika Qur’an.

Uhamasishwaji wa vitendo vya haramu katika Dini kwa madai kwamba, ndio misingi madhubuti.