Mikakarti ya kupotosha nguzo ya Imani ya waislamu.

Malengo ya kuasisiwa kundi potofu linalojinasibisha na Masalafi wema (Uwahabi).