Uimamu kwa mujibu wa Qur’an na Riwaya. Sehemu ya tisa