Uimamu kwa mujibu wa Qur’ani na Riwaya. Sehemu ya tatu